Başvuru Formu

Başvuru sonuçlarına göre asil listedeki katılımcılara e-posta aracılığıyla bilgi verilmiştir. Asil katılımcıların eğitime katılmamaları durumunda yedek olarak belirlenen katılımcılarla iletişime geçilecektir.

Eğitim etkinliğine katılacak öğretmen adaylarının belirlenmesinde, aranacak başvuru koşulları aşağıda listelenmiştir:

  • Akademik başarısının (transkriptindeki akademik genel not ortalaması) yüksek olması (öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları not dökümü belgesi istenecektir),
  • Okul/kurum/şehir açısından dengeli dağılımın sağlanması,
  • Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması,
  • Eğitim fakültelerinin farklı bölümlerinde okuyan 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olması,

Katılımcılar seçilirken ilk olarak akademik başarı faktörü göz önünde bulundurulacak olup, ardından farklı şehirlerden/kurumlardan ve farklı programlardan öğretmen adaylarının seçilmesine ve daha önce bu kapsamdaki eğitimlere katılmamış kişilerin seçilmesine özen gösterilecektir. Eğitim etkinliğine katılacak olan kişilerin, TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

Reklamlar